Viacvrstvové steny

THERMANO APLIKÁCIE


Thermano je vynikajúca tepelnoizolačná vrstva pre dvojité tehlové múry a steny pivnice v nových aj rekonštruovaných budovách.

VYNIKAJÚCE IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Najnižší súčiniteľ tepelnej vodivosti všetkých tepelnoizolačných materiálov (λ = 0,023 (W / mK), znamená lepšiu účinnosť tepelnej izolácie. V praxi to výrazne znižuje energiu potrebnú na vykurovanie budov, čo zaisťuje významné finančné výhody.

NÍZKA NASIAKAVOSŤ VODY

Maximálny pomer nasiakavosti každého panelu je 2%, čo činí strešnú konštrukciu veľmi nepriepustnú voči plesniam a napadnutiu hubami, aj v prípade, že strešná krytina zlyhá.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA INŠTALÁCIA

V porovnaní s tradičnými metódami tepelnej izolácie, Thermano vyžaduje menej materiálu, a zároveň je proces inštalácie menej časovo a pracovne náročný, čo znamená nižšie stavebné náklady.

BEZ TEPELNÝCH MOSTOV

Panely Thermano môžu významne dopomôcť eliminovať medzery medzi tepelnoizolačnými úsekmi.

EKOLOGICKÝ

Výrobok je bezpečný pre životné prostredie pri výrobe a ďalších etapách životného cyklu. Panely sú vyrobené z materiálu, ktorý je z 80% recyklovateľný.

TECHNICKÉ PARAMETRE


THERMANO hrúbka dosky - d[mm] Izolačný koeficient - U[W/m2.K] Tepelný odpor - R[m2.K/W]
40 0,52 1,91
50 0,43 2,34
60 0,36 2,78
80 0,27 3,65
100 0,22 4,52
113 0,20 5,08
120 0,19 5,39