Šikmé strechy

VÝBORNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA


Zoznámte sa so zatepľovacím systémom pre šikmé strechy na nových a rekonštruovaných budovách s akýmkoľvek druhom strešnej krytiny. Tieto Thermano panely sú výborné pre izolačný systém krovu, pretože v nich eliminuje tepelné mosty.

THERMANO APLIKÁCIE


Thermano je ideálny izolačný systém pre šikmé strechy na nových a rekonštruovaných budovách. Jedinečnou výhodou panelov je ich individuálna inštalácia pre varianty: nad krokvy, pod krokvy a medzi krokvy.

VYNIKAJÚCE IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Najnižší súčiniteľ tepelnej vodivosti všetkých tepelnoizolačných materiálov (λ = 0,023 (W / mK), znamená lepšiu účinnosť tepelnej izolácie. V praxi to výrazne znižuje energiu potrebnú na vykurovanie budov, čo zaisťuje významné finančné výhody.

EKONOMICKÝ

Úplné odstránenie tepelných mostov (v priebehu inštalácie krokiev) a vysoký izolačný výkon pomôže znížiť účty za vykurovanie.

ODOLNÝ

Materiál použitý pri výrobe panelov Thermano je najodolnejší tepelnoizolačný materiál v stavebníctve so životnosťou porovnateľnou s celkovou životnosťou budovy: môže vydržať celé generácie.

EKOLOGICKÝ

Výrobok je bezpečný pre životné prostredie pri výrobe a ďalších etapách životného cyklu. Panely sú vyrobené z materiálu, ktorý je z 80% recyklovateľný.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA INŠTALÁCIA

V porovnaní s tradičnými metódami tepelnej izolácie vyžaduje Thermano menej materiálu, taktiež aj  proces inštalácie menej časovo a pracovne náročný, čo znamená nižšie stavebné náklady.

TECHNICKÉ PARAMETRE


Názov Termoizolačné dosky THERMANO
Izolačný materiál pena PIR (polyizokyanurát)
Typy zámkov (spájanie dosiek)
  • pero-drážka/MASTER
  • rovný zámok/BASIC
  • zakladanie/TOP
Druhy opláštenia Viacvrstvové, plynotesné opláštenie
Celková šírka [mm] 1 200
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm] 1 185 (TOP); 1 190 (MASTER); 1 200 (BASIC)
Hrúbka peny PIR [mm] 40-200
Štandardná dĺžka [mm] 2400; 600
Nastaviteľná dĺžka [mm] max. 5 000
Tepelná vodivosť λ [W / mK] 0,023
Hustota [kg/m3] 30
Odolnosť proti vodenej pare μ 50-100
Pevnosť v tlaku tlakové napätie 200kPa pri 10% deformácii
Reakcia na oheň eurotrieda E, podľa normy EN ISO 11925-2
Certifikáty CE podľa normy EN 13165:2001; Spĺňa požiadavky smernice EÚ 2010/31/EÚ