Podlaha

THERMANO APLIKÁCIE


Thermano má PIR (polyisokyanurátové) jadro, ktoré robí panely ideálnou voľbou pre termoizolačné vrstvy pri vykurovaných aj nevykurovaných podlahách, balkónoch, terasách a dokonca aj pri najnáročnejších vodorovných konštrukciách.

Vonkajšia vrstva panelov Thermano je vyrobená z hliníka, ktorý odráža a odvádza teplo z podlahového kúrenia do vnútra budovy.

VYNIKAJÚCE IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Najnižší súčiniteľ tepelnej vodivosti všetkých tepelnoizolačných materiálov (λ = 0,023 (W / mK), znamená lepšiu účinnosť tepelnej izolácie. V praxi to výrazne znižuje energiu potrebnú na vykurovanie budov, čo zaisťuje významné finančné výhody.

NÍZKA HRÚBKA

Len 80 mm hrubá vrstva Thermano panelov je dostatočná na zabezpečenie výkonnosti tepelnej izolácie porovnateľnej s 120 mm hrubou vrstvou EPS.

BEZ TEPELNÝCH MOSTOV

Panely Thermano môžu významne dopomôcť eliminovať medzery medzi tepelnoizolačnými úsekmi.

ODOLNOSŤ VOČI VYSOKÉMU TLAKU

Odolnosť voči tlaku Thermano panelov je viac ako dvakrát vyššia ako v obvyklých tepelnoizolačných materiáloch. Tým sa minimalizuje riziko povrchovej deformácie tlakom.

NÍZKA NASIAKAVOSŤ VODY

Maximálny pomer nasiakavosti každého panelu je 2%, čo činí strešnú konštrukciu veľmi nepriepustnú voči plesniam a napadnutiu hubami, aj v prípade, že strešná krytina zlyhá.

ODOLNOSŤ VOČI ZÁPLAVÁM

Ak je podlaha zatopená, bude Thermano nenarušené a udrží si parametre izolácie podlahy bez zmeny.

TECHNICKÉ PARAMETRE


Názov Termoizolačné dosky THERMANO
Izolačný materiál pena PIR (polyizokyanurát)
Typy zámkov (spájanie dosiek)
  • pero-drážka/MASTER
  • rovný zámok/BASIC
  • zakladanie/TOP
Druhy opláštenia Viacvrstvové, plynotesné opláštenie
Celková šírka [mm] 1 200
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm] 1 185 (TOP); 1 190 (MASTER); 1 200 (BASIC)
Hrúbka peny PIR [mm] 40-200
Štandardná dĺžka [mm] 2400; 600
Nastaviteľná dĺžka [mm] max. 5 000
Tepelná vodivosť λ [W / mK] 0,023
Hustota [kg/m3] 30
Odolnosť proti vodenej pare μ 50-100
Pevnosť v tlaku tlakové napätie 200kPa pri 10% deformácii
Reakcia na oheň eurotrieda E, podľa normy EN ISO 11925-2
Certifikáty CE podľa normy EN 13165:2001; Spĺňa požiadavky smernice EÚ 2010/31/EÚ