AGRO

VÝBORNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA


Thermano je ideálny izolačný systém pre ploché strechy na nových a rekonštruovaných budovách. Thermano je tiež vynikajúci izolačný systém na použitie pri záťažových strechách.

THERMANO APLIKÁCIE


Izolačné dosky môžu byť inštalované na všetkých nosných povrchoch, vrátane krokiev, plátoch trapézových profilov a podláh betónových dosiek.

Správna izolácia hospodárskych budov zahŕňa:

  • Lepšia produktivita a rentabilita chovu zvierat
  • Maximálny výnos dojenia a stabilná telesná hmotnosť
  • Eliminovanie stresu z tepla v lete
  • Nižšia miera výskytu ochorení medzi zvieratami
  • Dlhšie skladovanie úrody
  • Minimalizácia rozdielov v denných teplotách

VYNIKAJÚCE IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Najnižší súčiniteľ tepelnej vodivosti všetkých tepelnoizolačných materiálov (λ = 0,023 (W / mK), znamená lepšiu účinnosť tepelnej izolácie. V praxi to výrazne znižuje energiu potrebnú na vykurovanie budov, čo zaisťuje významné finančné výhody.

ODOLNOSŤ PROTI AMONIAKU A INÝM ORGANICKÝM ZLÚČENÍNÁM, AKO AJ PROTI HMYZU A HLODAVCOM

Na rozdiel od iných komerčne dostupných tepelných izolantov, panely Thermano zabezpečujú úplnú odolnosť voči všetkým typom VOC, rovnako ako voči zamoreniu hmyzom, hlodavcami alebo vtákmi.

TLAKOVO UMÝVATEĽNÝ

Každý panel je pokrytý hliníkovou fóliou po oboch stranách. Obvodový plášť garantuje vysokú mechanickú pevnosť, čo činí materiál umývateľný tlakovými nástrojmi.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA INŠTALÁCIA

V porovnaní s tradičnými metódami tepelnej izolácie, Thermano vyžaduje menej materiálu, zároveň je aj proces inštalácie menej časovo a pracovne náročný, čo znamená nižšie stavebné náklady.

NÍZKA NASIAKAVOSŤ VODY

Maximálny pomer nasiakavosti každého panelu je 2%, čo činí strešnú konštrukciu veľmi nepriepustnú voči plesniam a napadnutiu hubami, aj v prípade, že strešná krytina zlyhá.

TECHNICKÉ PARAMETRE


Názov Termoizolačné dosky THERMANO
Izolačný materiál pena PIR (polyizokyanurát)
Typy zámkov (spájanie dosiek)
  • pero-drážka/MASTER
  • rovný zámok/BASIC
  • zakladanie/TOP
Druhy opláštenia Viacvrstvové, plynotesné opláštenie
Celková šírka [mm] 1 200
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm] 1 185 (TOP); 1 190 (MASTER); 1 200 (BASIC)
Hrúbka peny PIR [mm] 40-200
Štandardná dĺžka [mm] 2400; 600
Nastaviteľná dĺžka [mm] max. 5 000
Tepelná vodivosť λ [W / mK] 0,023
Hustota [kg/m3] 30
Odolnosť proti vodenej pare μ 50-100
Pevnosť v tlaku tlakové napätie 200kPa pri 10% deformácii
Reakcia na oheň eurotrieda E, podľa normy EN ISO 11925-2
Certifikáty CE podľa normy EN 13165:2001; Spĺňa požiadavky smernice EÚ 2010/31/EÚ