Thermano

Najlepšia cena na trhu

Bezkonkurenčná efektívnosť zateplenia

Výnimočná trvácnosť

THERMANO


 • Bezkonkurenčná energetická efektívnosť (λ = 0,023 W/mK) – Thermano je najúčinnejší izolačný materiál pre zateplenie domu dostupný na trhu, ktorý dokáže znížiť spotrebu energie až o 40%!
 • Zdravé prostredie – Thermano je odolné voči prenikaniu vlhkosti a nečistôt zo vzduchu (nasiakavosť ≤2%), vďaka tomu poskytuje komfort zdravého a sviežeho ovzdušia v budove (je odolné voči plesniam a hubám).
 • Výnimočná trvácnosť – Štruktúra uzatvorených komôrok a veľká tepelná hustota počas celej dĺžky jeho životnosti!
 • Bezpečnosť – Thermano je bezpečný zatepľovací materiál a bezpečný aj pre životné prostredie, nehorľavý, nezateká a nešíri oheň. Spĺňa všetky požiadavky a normy, protipožiarnej bezpečnosti.
 • Ekológia – zateplenie Thermano je proekologické a bezpečné pre životné prostredie. Neobsahuje škodlivé zložky, môže sa recyklovať a opätovne použiť.

O VÝROBCOVI


thermano
 • Thermano je produkt patriaci do portfólia značky BALEX METAL
 • Značka BALEX METAL je zárukou najvyššej kvality stavebných materiálov
 • Už vyše 20 rokov ponúka spoločnosť komplementárne a optimalizované systémové riešenia pre obytné, priemyselné a poľnohospodárske objekty
 • Balex Metal má dôveru viac ako 20 000 miestnych i medzinárodných klientov a pôsobí na 13 trhoch

TECHNICKÉ PARAMETRE


Názov Termoizolačné dosky THERMANO
Izolačný materiál pena PIR (polyizokyanurát)
Typy zámkov (spájanie dosiek)
 • pero-drážka/MASTER
 • rovný zámok/BASIC
 • zakladanie/TOP
Druhy opláštenia Viacvrstvové, plynotesné opláštenie
Celková šírka [mm] 1 200
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm] 1 185 (TOP); 1 190 (MASTER); 1 200 (BASIC)
Hrúbka peny PIR [mm] 40-200
Štandardná dĺžka [mm] 2400; 600
Nastaviteľná dĺžka [mm] max. 5 000
Tepelná vodivosť λ [W / mK] 0,023
Hustota [kg/m3] 30
Odolnosť proti vodenej pare μ 50-100
Pevnosť v tlaku tlakové napätie 200kPa pri 10% deformácii
Reakcia na oheň eurotrieda E, podľa normy EN ISO 11925-2
Certifikáty CE podľa normy EN 13165:2001; Spĺňa požiadavky smernice EÚ 2010/31/EÚ

BEZKONKURENČNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ


obrazok
Súčiniteľ izolácie strešnej vrstvy U=0,20 W/m2 ·K v súlade so smernicami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, platnými od 1.1.2014.

TECHNICKÉ ZAŤAŽENIA


13
Hmotnosť v prípade použitia minerálnej vlny – pri zachovaní izolačných požiadaviek pre plochú strechu, je osem krát väčšia ako hmotnosť materiálu PIR THERMANO, ktorý spĺňa izolačné požiadavky.
Je to zapríčinené oveľa lepšími izolačnými vlastnosťami PIR THERMANO, rovnako to vplýva aj na množstvo potrebného izolačného materiálu (tenší materiál PIR má rovnaké izolačné vlastnosti ako vlna). Veľký rozdiel je aj v hustote oboch materiálov (30 kg/m3 PIR THERMANO voči 130 kg/m3 minerálnej vlny).