Služby

Ponuka služieb spoločnosti Balex Metal, a.s.


Spoločnosť Balex Metal, a.s. poskytuje svoje skúsenosti a výrobné poznatky pri príprave projektovania a realizácie formou:

poradenstva

zostavenia rozpočtu Vašej stavby

osobnou konzultáciou pri riešení technických detailov

sprostredkovaním preškolených certifikovaných firiem