Služby

Ponuka služieb spoločnosti Element a.s. - Balex Metal Group


Spoločnosť Element a.s. - Balex Metal Group poskytuje svoje skúsenosti a výrobné poznatky pri príprave projektovania a realizácie formou:

poradenstva

zostavenia rozpočtu Vašej stavby

osobnou konzultáciou pri riešení technických detailov

sprostredkovaním preškolených certifikovaných firiem