VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ ŽĽABOVÝ ROH

lakoplast
titánzinok, pozinok, meď
vnútorný a vonkajší žľabový roh

Vnútorný a vonkajší žľabový roh je lisovaný z jedného kusu materiálu. Presné rozmery pri výrobe zaručujú dokonalé spojenie s ostatnými prvkami odkvapového systému.

rozmer
25
28
33
40
MATERIÁL
POZINK
TITÁNZINOK
MEĎ
LAKOPLAST

Pomocník s výberom farby: