Pracovné ponuky

Pracovné ponuky spoločnosti Balex Metal Group


Meno a priezvisko (povinné)

Telefón (povinné)

Adresa (povinné)

Emailová adresa (povinné)

Mám záujem o prácu (povinné)

Vložiť životopis (povinné)

Doterajšia prax (povinné)

Spoločnosť Balex Metal Group týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi vyplnených v predchádzajúcom formulári nakladá v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“. Získané osobné údaje sú len pre vlastnú potrebu spoločnosti a tieto údaje nie sú poskytnuté tretím stranám.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa spoločnosť Balex Metal Group súčasne zaväzuje, že na prianie uchádzača o zamestnanie, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy spoločnosti.

Záujem o prácu v spoločnosti Balex Metal Group

V našej spoločnosti nájdu uplatnenie pracovití a remeselne zruční pracovníci aj pracovníčky, a to pri modernej výrobe nášho sortimentu.

Svoje žiadosti zasielajte na email: personal@element.sk alebo  vyplňte nasledovný dotazník.